Omwille van de maatregelen die de overheid genomen heeft

voor het coronavirus zullen er voorlopig geen samenkomsten zijn

op zondag en in de week.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16